Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawrazliwa wrazliwa
emptyfeelinginyourheart
1231 6f4b
Reposted fromgabrynia gabrynia viabutterfly94 butterfly94
emptyfeelinginyourheart

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaphilomath philomath
emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
9377 5563 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viabutterfly94 butterfly94
emptyfeelinginyourheart
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viabutterfly94 butterfly94
emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 18 2015

emptyfeelinginyourheart
7383 96de 500
Reposted fromslodziak slodziak viawrazliwa wrazliwa
emptyfeelinginyourheart

Leis, Switzerland

May 22 2015

emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
 Czasami jest tak źle, że można albo się śmiać, albo oszaleć.

Reposted fromxxoxxo xxoxxo viavioloncelliste violoncelliste
emptyfeelinginyourheart
Fajnie jest się czasem na kimś nie zawieść.
Reposted fromiinfinity iinfinity viavioloncelliste violoncelliste
emptyfeelinginyourheart

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
emptyfeelinginyourheart
Na  Z A W S Z E ?  Te słowo odbija się głośnym echem od ścian mojej samotności.
— Kłamałeś. Niedługo mija rocznica roku bez Ciebie, Twoja nieobecność dalej kuje moje wnętrze.
Reposted frommalusiaa malusiaa

May 03 2015

emptyfeelinginyourheart
9864 714c
Reposted fromjustMeee justMeee viaselsey selsey
emptyfeelinginyourheart
Teraz chcę Jego obecności. Nie jest to jakieś obezwładniające pragnienie czy głód, lecz jedynie ochota - niezbyt silna, ale niepokojąco stała.
— Marcin Szczygielski - Bierki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl