Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
emptyfeelinginyourheart
9932 320c 500
emptyfeelinginyourheart
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
emptyfeelinginyourheart
haha :D Spoko, statystycznie po trzech latach przychodzi fala rozwodów.  Rynek wtórny rozkwita :D

June 28 2015

1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawrazliwa wrazliwa
emptyfeelinginyourheart
1231 6f4b
Reposted fromgabrynia gabrynia viabutterfly94 butterfly94
emptyfeelinginyourheart

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaphilomath philomath
emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
9377 5563 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viabutterfly94 butterfly94
emptyfeelinginyourheart
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viabutterfly94 butterfly94
emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 18 2015

emptyfeelinginyourheart
7383 96de 500
Reposted fromslodziak slodziak viawrazliwa wrazliwa
emptyfeelinginyourheart

Leis, Switzerland

May 22 2015

emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
emptyfeelinginyourheart
emptyfeelinginyourheart
 Czasami jest tak źle, że można albo się śmiać, albo oszaleć.

Reposted fromxxoxxo xxoxxo viavioloncelliste violoncelliste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl